[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Oznamy

Iný dokument zverejňovaný na portáli 5.11.2021 16:48:05 Zverejnené

Oznam MZ SR k porovnávaniu úradne určených cien zdravotníckych pomôcok (ZP, ŠZM)

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 8.9.2021 14:48:26 Zverejnené

Výzva na aktualizáciu certifikátu zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok

Iný dokument zverejňovaný na portáli 24.3.2020 17:33:05 Zverejnené

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR II.časť

Iný dokument zverejňovaný na portáli 24.3.2020 17:32:11 Zverejnené

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR I. časť

Iný dokument zverejňovaný na portáli 12.12.2013 11:34:44 Zverejnené

Postup pre nastavenie kompatibilného zobrazenia v Internet Explorer pre používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“, ktorý majú internetový prehliadač Internet Explorer verzia 11

Iný dokument zverejňovaný na portáli 31.10.2012 10:07:25 Zverejnené

Obnovenie certifikátu a kontrola splnomocnení. Vážení používatelia elektronického portálu Kategorizácia, dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť obnovenia platného certifikátu. Týmto Vás zároveň žiadame o kontrolu platnosti Vašich splnomocnení.

Iný dokument zverejňovaný na portáli 4.1.2012 15:08:27 Zverejnené

Návod na nastavenie prehliadača Internet Explorer