[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 5.11.2021 16:48:05 Zverejnené

Oznam MZ SR k porovnávaniu úradne určených cien zdravotníckych pomôcok (ZP, ŠZM)

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 5.11.2021 16:48:05 Oznam MZ SR k porovnávaniu určených cien zdravotníckych pomôcok.docx_Mgr. Mária Danková.p7s Mgr. Mária Danková