[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Oznam

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 8.9.2021 14:48:26 Zverejnené

Výzva na aktualizáciu certifikátu zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 8.9.2021 14:48:26 Výzva na aktualizáciu registrácie zdravotníckych pomôcok.docx_Mária Danková.p7s Mgr. Mária Danková