[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 24.3.2020 17:33:05 Zverejnené

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR II.časť

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 24.3.2020 17:33:05 Opatrenie MZ SR - Zákaz vývozu druhá strana.pdf_Mgr. Jana Kernátsová, PhD..p7s Mgr. Jana Kernátsová, PhD.