[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 24.3.2020 17:32:11 Zverejnené

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR I. časť

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 24.3.2020 17:32:11 Opatrenie MZ SR - Zákaz vývozu.pdf_Mgr. Jana Kernátsová, PhD..p7s Mgr. Jana Kernátsová, PhD.