[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9826
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Peter Bartoš)
D11.1
D36885, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129
4719009826
Právoplatný
19.3.2019 13:19:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_ZCH_ZP_D11.1.docx Oznámenie o začatí konania 19.3.2019 Podpis Peter Bartoš
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 9826.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.7.2019 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9378 S R_STOP application/pdf 9826.pdf 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky