[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9825
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Peter Bartoš)
A8.1.1.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.6.2.4, A8.9.3, A8.11.1, B10.2.1, D6, F1.1, F4.5
A37308, A40318, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A83297, A26649, A31163, A39592, A36623, A94011, A75000, A89831, A74355, A74662, A82759, A88059, A95369, A75662, A68037, A91959, A73009, A84099, A36316, A73007, A91958, A92912, A72998, A88254, A88253, A89402, A93888, A71154, A95531, A93887, A95538, A89280, A89282, B95065, B95066, B95264, B92105, D90643, D73389, D84431, D88591, F92260, F90021, F90022, F90020, F90019, F93147, F93148, F94734, F35075, F75604, F40187, F40185, F89778, F40186
4719009825
Právoplatný
19.3.2019 13:17:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_Revizia_Uhrad_po ... Oznámenie o začatí konania 19.3.2019 Podpis Peter Bartoš
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 9825.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.4.2019 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9254 1 R_KON application/pdf 9825.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky