[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9824
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Kristína Dolezsa)
XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.2, XA4.1.3, 4.2, 4.3, XA7.1
P91752, P92112, P84140, P84139, P98137, P92111, P96291, P92110, P98095, P93913, P89159, P89519, P87803, P84138, P96292, P96293, P98096, P88935, P85002, P59663, P94601
4719009824
Právoplatný
19.3.2019 11:10:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_ZCH_SZM_XA.docx Oznámenie o začatí konania 19.3.2019 Podpis Kristína Dolezsa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_9824_XA.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.4.2019 Podpis Kristína Dolezsa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9252 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_KON_9824.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky