[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9795
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Sivantos GmbH (Radoslav Figura)
N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N1.4, N4.2
N86316, N84177, N86315, N94852, N84179, N84178, N94853, N84175, N94854
4719009795
Právoplatný
11.1.2019 11:21:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_Sivantos.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 11.1.2019 Podpis Radoslav Figura
text/dali A2ZNZP_Sivantos.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 11.1.2019 Podpis Radoslav Figura
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9178 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky