[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9792
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (Radoslav Hnát)
B2.2, B3.2, B5
B60605, B60606, B60607, B98172, B60594, B60597, B60788, B60789, B60582, B60583
4719009792
Právoplatný
8.1.2019 17:02:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_TZMO.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 8.1.2019 Podpis Radoslav Hnát
text/dali A2ZNZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 8.1.2019 Podpis Radoslav Hnát
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9176 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky