[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9789
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Anhui Kangda Medical Products Co., Ltd. (Ing. Martin Kuchta)
D8
D92803
4719009789
Právoplatný
4.1.2019 11:34:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie-ANH.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 4.1.2019 Podpis Ing. Martin Kuchta
text/dali A2ZNZP-ANH.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 4.1.2019 Podpis Ing. Martin Kuchta
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9174 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky