[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9787
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Novo Nordisk A/S (Lucia Hlavinková)
D6, D8
D21050, D88591, D36980, D73389
4719009787
Právoplatný
3.1.2019 13:57:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_NovoNordisk... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 3.1.2019 Podpis Lucia Hlavinková
text/dali A2ZNZP_znizenie_NovoNordisk... Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 3.1.2019 Podpis Lucia Hlavinková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9172 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 3.1.2019 13:58:45
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu nedostupnosti aktualizovaného formulára A2ZNZP na rok 2019, sme pre účely začatia konania použili tlačivo A2ZNZP, ktorý je k dnešnému dňu zverejnený na webovom sídle ministerstva. S pozdravom, Lucia Hlavinková.