[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9783
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Smith and Nephew Medical Limited (Mgr. Rastislav Sojka)
A8.1.1.1, A8.4.1.2, A8.6.2.4, A8.9.2
A95525, A86645, A36316, A95529
4719009783
Právoplatný
2.1.2019 15:46:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie-SNM.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 2.1.2019 Podpis Mgr. Rastislav Sojka
text/dali A2ZNZP SNM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 2.1.2019 Podpis Mgr. Rastislav Sojka
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9168 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky