[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9781
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
SCA Hygiene Products AB (Dana Ťažká)
B3.2, B2.2, B5
B35815, B91016, B20446, B28378, B50484, B20457
4719009781
Právoplatný
3.1.2019 17:14:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_SCA Hygiene... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 3.1.2019 Podpis Dana Ťažká
text/dali A2ZNZP_znizenie_SCA Hygiene... Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 3.1.2019 Podpis Dana Ťažká
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9166 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky