[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9778
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medicontur Medical Engineering Ltd. (Miroslava Chládková)
XF2.9.3
O97004
4718009778
Právoplatný
11.6.2019 10:13:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 2018_12_A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2018_12_MER_SZM_BiFlex_677A... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2017_01_declaration of conf... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf Declaration of Conformity_a... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf Directive 93_42_EEC_Annex I... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2017_04_sukl kody.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf Bi-FlexpackUJ.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2017_04_ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2018 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf csob-potvrzeni-o-transakci-... Iná príloha 11.2.2019 Podpis Miroslava Chládková
application/pdf 2018_12_MER_SZM_BiFlex_677A... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 11.6.2019 Podpis Miroslava Chládková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 11.6.2019 Podpis Miroslava Chládková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 2018_12_A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 11.6.2019 Podpis Miroslava Chládková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_25.pdf 5.2.2019 Detaily
application/pdf výzva 9778.pdf 6.6.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9323 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.6.2019 10:47:25
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9778.doc
Autor: Miroslava Chládková - Medicontur Medical Engineering Ltd. 
Zaslal: 6.2.2019 10:39:15
Nezohľadňovaný
Dobrý den, bohužel jsme dosud neobdrželi výzvu k platbě s údaji pro platbu. Prosím o zaslání.
Autor: Miroslava Chládková - Medicontur Medical Engineering Ltd. 
Zaslal: 7.1.2019 12:04:58
Připojujeme soubor s přehledem úhrad ve státech EU - monofokální
Príloha: application/pdf 2018_ABY ceny.pdf