[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9767
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
LIMA Corporate, spa (Mgr. Patrik Volentier)
XC1.5
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
4718009767
Právoplatný
6.2.2019 16:26:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER XC1.5.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf G1160275731049.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf G7131075731029.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf G7150675731046.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf G7160475731050.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf declaration of conformity -... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf declaration of conformity -... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf declaration of conformity -... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
image/jpeg h-max_c.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
image/jpeg DELTA SYSTEM - 0912-01-PLG.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf instruction for use.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf Prehlasenie.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2018 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf Doklad o zaplatení 2.pdf Iná príloha 6.2.2019 Podpis Mgr. Patrik Volentier
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_1.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9251 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Patrik Volentier - LIMA Corporate, spa 
Zaslal: 6.2.2019 16:24:15
Nezohľadňovaný
Doklad o zaplatení na základe výzvy
Autor: Mgr. Patrik Volentier - LIMA Corporate, spa 
Zaslal: 7.1.2019 9:30:09
Doplnené MER
Autor: Mgr. Patrik Volentier - LIMA Corporate, spa 
Zaslal: 7.1.2019 9:27:49
Doklad o zaplatení