[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9758
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ARTHREX GmbH (Eva Rupcová)
XC2.2
P95136
4718009758
Právoplatný
13.2.2019 9:58:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
image/png SUKL kod.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf IFU.pdf Iná príloha 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg CE UKA.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Arthrex - payment confirmat... Iná príloha 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Potvrzení výrobce ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf faktura UKA italy.pdf Iná príloha 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok UK... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf pzt_m_1006.pdf Iná príloha 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Arthrex - payment confirmat... Iná príloha 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_9.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9237 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.3.2019 10:49:30
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9758.doc
Autor: Eva Rupcová - ARTHREX GmbH 
Zaslal: 7.1.2019 15:11:22
Doplnený MER
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER UKA XC2.2.docx