[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9757
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Jarvik Heart Inc. (Juraj Valachovič)
XB1.3
P99277
4718009757
Právoplatný
5.2.2019 15:36:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Systém ventrikulárny asiste... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
text/dali Systém ventrikulárny asiste... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
application/pdf Systém ventrikulárny asiste... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
application/pdf Systém ventrikulárny asiste... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
application/pdf Systém ventrikulárny asiste... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
image/png Systém ventrikulárny asiste... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
image/png Systém ventrikulárny asiste... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
image/png Systém ventrikulárny asiste... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
application/pdf Systém ventrikulárny asiste... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
application/pdf Systém ventrikulárny asiste... Iná príloha 30.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
application/pdf CZ_referenčná cena.pdf Iná príloha 31.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
application/pdf HUN_referenčná cena_úradný ... Iná príloha 31.12.2018 Podpis Juraj Valachovič
image/png Potvrdenie o úhrade SP_dopl... Iná príloha 5.2.2019 Podpis Juraj Valachovič
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_24.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9236 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.3.2019 10:49:13
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9757.doc
Autor: Juraj Valachovič - Jarvik Heart Inc. 
Zaslal: 7.1.2019 18:37:50
Žiadosť nebolo možné editovať z dôvodu vypršanej platnosti formulára k 31.12.2018 a aktuálny formulár nebol na stránke MZ SR zatiaľ dostupný, preto pripájame Návrh maximálnej sumy úhrad zdravotnej poisťovne za ZP na 24 mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných ŠZM = 491 260.00 €
Autor: Juraj Valachovič - Jarvik Heart Inc. 
Zaslal: 7.1.2019 16:59:44
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku
Autor: Juraj Valachovič - Jarvik Heart Inc. 
Zaslal: 7.1.2019 16:59:17
Dopracovaný MER