[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9756
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
AQUASYSTEM, s.r.o. (Eva Rupcová)
A8.4.1.4
A89370
4718009756
Právoplatný
30.12.2018 17:19:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZPAqvitoxGel_znizenie.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
text/dali A2ZNZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9165 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky