[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9753
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Volcano Atheromed Inc. (Jana Poljak Oslanská)
XB14.45.7
P97190
4718009753
Právoplatný
7.6.2019 13:05:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Ph... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME_Phoenix.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_Phoenix.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf DoC_Phoenix.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE_Phoenix.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL kód_Phoenix.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf štítok_Phoenix.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ftaláty_Phoenix.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU-PHOENIX.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf VZP_CZ_Phoenix.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Ph... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 13.2.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME_šifrovaný výstup_Pho... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 13.2.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/msword MER_rozbor_SZM-Phoenix.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 13.2.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_5.2.... Iná príloha 13.2.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf faktúra_VT.pdf Iná príloha 13.2.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf VZP_CZ.pdf Iná príloha 13.2.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_6.6.... Iná príloha 7.6.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/msword MER_rozbor_SZM-Phoenix-new.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 7.6.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Davis et al..pdf Iná príloha 7.6.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Mohan et al..pdf Iná príloha 7.6.2019 Podpis Jana Poljak Oslanská
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_13.pdf 5.2.2019 Detaily
application/pdf výzva 9753.pdf 6.6.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9321 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.6.2019 10:43:05
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9753.doc
Autor: Jana Poljak Oslanská - Volcano Atheromed Inc. 
Zaslal: 4.1.2019 12:53:47
Potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Poljak Oslanská - Volcano Atheromed Inc. 
Zaslal: 4.1.2019 12:52:42
ISO certifikát_Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike
Príloha: application/pdf ISO CE.PDF