[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9751
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Volcano Corporation (Jana Oslanská)
XB14.30
P96986
4718009751
Právoplatný
13.2.2019 16:20:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Ve... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZME_Verrata Plus.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf MER_Verrata Plus.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC+preklad_Verrata Plus.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf CE 86105 + preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf CE 85990+preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf ŠÚKL kód_Verrata Plus.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf Ftaláty_potvrdenie+preklad_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf IFU_Verrata Plus.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf VZP_CZ_Verrata Plus.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf štítok Verrata Plus.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Ve... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZME_šifrovaný výstup_Ver... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_5.2.... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
application/pdf faktúra_VT.pdf Iná príloha 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
application/pdf VZP_CZ.pdf Iná príloha 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_13.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9319 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.6.2019 10:42:18
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9751.doc
Autor: Jana Oslanská - Volcano Corporation 
Zaslal: 13.2.2019 16:37:40
Zasielam správnu odpoveď na výzvu. V pôvodne zaslanej bol nesprávne uvedený účastník konania.
Autor: Jana Oslanská - Volcano Corporation 
Zaslal: 4.1.2019 12:55:13
Potvrdenie o úhrade