[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9745
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Life Vascular Devices Biotech S.L. (Jana Oslanská)
XB8.4.15
P99083
4718009745
Právoplatný
13.2.2019 16:48:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Luminor 18.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf MER_Luminor 18.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC_Luminor 18.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf CE 2012 07 0788 CT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf CE 2016 04 0846 ED.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf ŠÚKL kód_Luminor 18.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf štítok_Luminor 18.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf IFU_Luminor 18.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/pdf VZP CZ_Luminor 18.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZME_Luminor 18.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.12.2018 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Luminor 18.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZME_šifrovaný výstup_Lum... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
application/msword MER_rozbor_SZM-Luminor.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_5.2.... Iná príloha 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
application/pdf faktúra_LVD.pdf Iná príloha 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
application/pdf VZP_CZ.pdf Iná príloha 13.2.2019 Podpis Jana Oslanská
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_13.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9232 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.3.2019 10:47:56
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9745.doc
Autor: Jana Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 4.1.2019 12:57:51
Potvrdenie o úhrade