[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9742
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D3
D88839
4718009742
Právoplatný
31.12.2018 7:19:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie-MedTrust.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 28.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 28.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9272 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 2.1.2019 15:55:39
Spravny poplatok
Príloha: application/pdf Platba A3.pdf