[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9737
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
PRIM, S.A. (Ján Vydarený)
J6.2.2.2
J90582, J91602, J92061
4718009737
Právoplatný
24.12.2018 0:55:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_J90582, J91602, J920... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 24.12.2018 Podpis Ján Vydarený
text/dali A2ZNZP_J90582, J91602, J920... Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 24.12.2018 Podpis Ján Vydarený
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9160 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky