[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9736
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
phenox GmbH (Ing. David Černý)
XB9.2.8
P99089
4718009736
Právoplatný
5.2.2019 16:07:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_p4... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/msword MER_XB9.2.8_p48 MV.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf scan01.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf scan03.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf scan05.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf ftalaty phenox.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena zdravotníckej pomôcky ... Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena zdravotníckej pomôcky ... Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf sukl p48mw.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf LAB-B843-p48MW_A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf IFU_p48_MW_B842A.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2018 Podpis Ing. David Černý
application/pdf 9736.pdf Iná príloha 5.2.2019 Podpis Ing. David Černý
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_24.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9318 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.6.2019 10:41:29
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9736.doc
Autor: Ing. David Černý - phenox GmbH 
Zaslal: 5.2.2019 15:57:25
Nezohľadňovaný
Správny poplatok - doplatok 650,- EUR
Príloha: application/pdf 9736.pdf
Autor: Ing. David Černý - phenox GmbH 
Zaslal: 3.1.2019 22:10:13
Iná príloha
Príloha: application/pdf Briganti_2016.pdf
Autor: Ing. David Černý - phenox GmbH 
Zaslal: 3.1.2019 22:09:23
Iná príloha
Autor: Ing. David Černý - phenox GmbH 
Zaslal: 3.1.2019 22:08:44
Cena zdravotníckej pomôcky -Nemecko
Príloha: application/pdf Cena_Nemecko.pdf
Autor: Ing. David Černý - phenox GmbH 
Zaslal: 3.1.2019 21:57:14
Správny poplatek
Príloha: application/pdf 9736.pdf