[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9732
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Endomagnetics Ltd. (Ing. Adriana Mesároaová, PhD.)
XH1
P92390
4718009732
Právoplatný
9.8.2019 15:46:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Sienna.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf MER_rozbor_SZM-Sienna+.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf DoC Sienna SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
image/jpeg Sienna01 (1280x960).jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Ftalaty - prehlasenie.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf BCHO _tom 5_nowotwory piers... Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Faktura-Sysmex-ESP.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Odpurúčanie Sentimag 2.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Updated_Guidelines_2018.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Spanish gidelines.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Thill-PIIS0960977614000058.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf vestnik_29_32_2009.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Platba P92390.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_5.2.... Iná príloha 8.2.2019 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf pzt_1005_m.pdf Iná príloha 8.2.2019 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Faktura-Sysmex-ESP.pdf Iná príloha 8.2.2019 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_7.8.... Iná príloha 9.8.2019 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf MER_rozbor_SZM-Sienna+-new.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 9.8.2019 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID_9732.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.10.2019 Podpis Kristína Dolezsa
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_13.pdf 5.2.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva 9732.docx 7.8.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9434 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.10.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 30.9.2019 7:46:14
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9732.doc