[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9730
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
King Systems Inc. (Milan Konôpka)
K
K98814
4718009730
Právoplatný
31.12.2018 7:22:23
12.3.2019 8:46:13
Dôvod späť vzatia Rozhodnutie výrobcu
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-CoughAssi... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 21.12.2018 Podpis Milan Konôpka
text/dali A1ZPN_K98814.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 21.12.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf MER_rozbor_ZP-Cough Assist-... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf DoC_okruh.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf EC-Cert_G1160715581051.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Milan Konôpka
image/jpeg SUKL K98814.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf Navod_okruh_Interface.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf Platba K98814.pdf Iná príloha 28.12.2018 Podpis Milan Konôpka
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9264 S R_STOP application/pdf 9730.pdf 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky