[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9726
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D
D99123
4718009726
Právoplatný
15.3.2019 11:23:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Leonardo ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPN_D99123.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf MER_rozbor_ZP-Leonardo KET ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf DOC LEONARDO TS_070417-pruz... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Certifikát.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg SUKL D99123.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W11-12KET1_RevB_LEONARDO_KE... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W11-13KET_D_LEONARDO_KET_DE... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Platba-4718009726.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Leonardo ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPN_D99123.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_21.1... Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf pzt_1005_p.pdf Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/excel SE-dispprice.xls Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_12.3... Iná príloha 15.3.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/excel Cennik a zoznam zdravotnych... Iná príloha 15.3.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Cennik_ZV_nehradenych_od_1_... Iná príloha 15.3.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 9726.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.7.2019 Podpis Peter Bartoš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Medtrust.pdf 21.1.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_9726.docx 12.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9397 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 28.3.2019 12:04:08
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPN_9726.doc