[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9725
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D
D99120
4718009725
Právoplatný
15.3.2019 11:24:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Leonardo ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPN_D99120.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf MER_rozbor_ZP-Leonardo CHOL... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf DOC LEONARDO TS_070417-pruz... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Certifikát.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg SUKL D99120.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W11-12CHOL1_RevA_LEONARDO_C... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W11-13CHOL_A_LEONARDO_CHOL_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Validity cholesterol.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Platba-4718009725.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Leonardo ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPN_D99120.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_21.1... Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Leonardo CHOL-CZ.pdf Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf LEONARDO PRICES-GR.pdf Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_12.3... Iná príloha 15.3.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/excel Cennik a zoznam zdravotnych... Iná príloha 15.3.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 9725.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.4.2019 Podpis Peter Bartoš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Medtrust.pdf 21.1.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_9725.docx 12.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9256 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie_S02078-2019-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 28.3.2019 10:57:19
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPN_9725.doc