[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9722
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D1.1
D99111
4718009722
Právoplatný
25.1.2019 11:54:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok - L... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D99111.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf MER_rozbor_ZP-Glukomer Leon... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf DOC LEONARDO meters_29 06 2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Certifikát.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg SUKL D99111.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W11-30C_A_LEONARDO_GLU_CHOL... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document W11-32CEN_Wellion LEONARDO ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Platba-4718009722.pdf Iná príloha 21.12.2018 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok - L... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D99111.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_21.1... Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf pzt_1005_p.pdf Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/excel SE-dispprice.xls Iná príloha 25.1.2019 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Medtrust.pdf 21.1.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9306 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 28.3.2019 11:11:15
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9722.doc