[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9715
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
KANEKA CORPORATION (Eva Rupcová)
XB14.20
P97929
4718009715
Právoplatný
29.3.2019 22:53:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg SUKL Raiden 3.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg foto obalu Raiden 3.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf RAIDEN3_RD3 stitok.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Raiden3 IFU.pdf Iná príloha 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Potvrdenie výrobcu o cenách... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CR referencia Raiden 3.docx Iná príloha 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf ASX potvrdenie správne pop... Iná príloha 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok ka... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Raiden_Potvrdenie o platbe_... Iná príloha 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_kaneka Raiden 3.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Cenová referencia Španielsk... Iná príloha 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Raiden výzva doplnenie.docx Iná príloha 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled KANEKA RAIDEN 3.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.3.2019 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1SZME.dfm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.3.2019 Podpis Eva Rupcová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_4.pdf 5.2.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva 9715.docx 21.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9314 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.6.2019 10:39:13
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9715.doc
Autor: Eva Rupcová - KANEKA CORPORATION 
Zaslal: 7.1.2019 10:24:08
doplnené MER