[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9714
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
KANEKA CORPORATION (Eva Rupcová)
XB14.20
P97928
4718009714
Právoplatný
29.3.2019 22:57:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg SUKL Ikazuchi Zero.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg foto Ikazuchi zero.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf IKAZUCHI Zero_ stitok.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf IKAZUCHI Zero IFU.pdf Iná príloha 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Potvrdenie výrobcu o cenách... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CR referencia Ikazuchi zero... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf ASX potvrdenie správne pop... Iná príloha 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok ka... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Kaneka Ikazuchi zero... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ikazuchi výzva doplnenie.docx Iná príloha 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Ikazuchi_cenová referencia_... Iná príloha 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Ikazuchi_Potvrdenie o platb... Iná príloha 13.2.2019 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled KANEKA IKAZUCHI Zero.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.3.2019 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.3.2019 Podpis Eva Rupcová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_4.pdf 5.2.2019 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva 9714.docx 21.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9313 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.6.2019 10:38:46
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9714.doc
Autor: Eva Rupcová - KANEKA CORPORATION 
Zaslal: 7.1.2019 10:31:30
Doplnené MER