[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9713
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Tosama d.o.o. (Eva Rupcová)
A8.18.2
A99183
4718009713
Právoplatný
28.1.2019 10:02:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf CE.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg IMG-20181126-WA0003.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg IMG-20181126-WA0004.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Návod na použitie_VIVAMEL T... Iná príloha 18.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Vivamel.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/pdf ASX potvrdenie správne pop... Iná príloha 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document šukl riadok1.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document šukl.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadokViva... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1ZPE_A99183.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.12.2018 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny doplnenie.docx Iná príloha 28.1.2019 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Príkaz_na_úhradu_-_SEPA.pdf Iná príloha 28.1.2019 Podpis Eva Rupcová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 9713.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.4.2019 Podpis Peter Bartoš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf 9713.pdf 21.1.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9305 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 28.3.2019 11:10:32
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9713.doc
Autor: Eva Rupcová - Tosama d.o.o. 
Zaslal: 26.1.2019 17:31:48
Doplnenie podania na základe výzvy MZSR
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document doplnenie.docx
Autor: Eva Rupcová - Tosama d.o.o. 
Zaslal: 7.1.2019 10:59:44
Doplnené MER
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Vivamel.docx