[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9697
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
ATOS Medical AB (Vladimír Futák)
K9.9.1
K85592
4718009697
Právoplatný
13.12.2018 9:40:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 13.12.2018 Podpis Vladimír Futák
text/dali A2ZNZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 13.12.2018 Podpis Vladimír Futák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9157 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky