[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9695
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Kristína Dolezsa)
XH1.1, XH 2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P77192, P73831, P73822, P78943, P73830, P77193, P89928, P91931, P71215, P57541, P91038, P91056, P65907, P90851, P74199, P96450, P91058, P91054, P80776, P94289, P96455, P65906, P91059, P91055, P80775, P73823
4718009695
Právoplatný
11.12.2018 9:37:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_ZCH_SZM_XH.docx Oznámenie o začatí konania 11.12.2018 Podpis Kristína Dolezsa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_9695_XH.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 20.12.2018 Podpis Kristína Dolezsa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9040 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_KON_9695.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky