[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9693
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
QMEDICS (Ivona Ďurčeková)
XB9.1.5.6
P99188
4718009693
Právoplatný
13.2.2019 9:11:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled FALCOR_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document falcor_MER_fin_update.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf EU DoC-2018-QMEDICS-FALCOR.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document EU DoC-2018-QMEDICS-FALCOR.... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf Certificate_Annex_II_EN.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Certificate_Annex_II_EN.docx Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf zobrazenie ZP.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ftalaty.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf IFU_SK_Qmedics_draco_falcor... Iná príloha 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document falcor_qmedics_ceny_zdroje.... Iná príloha 4.12.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf vyzva_odpoved_faktura_cenni... Iná príloha 13.2.2019 Podpis Ivona Ďurčeková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_1.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9312 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.6.2019 10:38:16
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9693.doc
Autor: Ivona Ďurčeková - QMEDICS 
Zaslal: 10.12.2018 8:50:57
dobry den, prikladame doklad o uhrade správneho poplatku durcekova ivona
Príloha: application/pdf platba falcor.pdf