[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9681
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
QMEDICS (Ivona Ďurčeková)
XB9.1.5.6
P98802
4718009681
Právoplatný
23.11.2018 8:57:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled DRACO_A1SZME_existujuci ria... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document DRACO_MER_fin.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf EU DoC-2018-QMEDICS.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document EU DoC-2018-QMEDICS_SK.docx Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf Certificate_Annex_II_EN[1].pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Certificate_Annex_II_EN[1]_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf sukl DRACO.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf ZP_DRACO.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IFU_SK_Qmedics_draco_falcor... Iná príloha 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf podanie DRACO.pdf Iná príloha 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf uhrada_kategorizacia.pdf Iná príloha 14.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf odpoved_vyzva_qmedics – kóp... Iná príloha 23.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_šablóna_1.docx 19.11.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9089 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivona Ďurčeková - QMEDICS 
Zaslal: 22.11.2018 11:46:45
dobry den, v prilohe odpoved na vyzvu dakujem durcekova