[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9677
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Translumina GmbH (Ivona Ďurčeková)
XB9.1.6
P98920
4718009677
Právoplatný
23.11.2018 8:56:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Yu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Yukon_CC_MER_fin_update.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf DoC_YUKON CC_valid until 20... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document DoC_YUKON CC_valid until 20... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf CE _Designe_YUKON CC_valid ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CE _Designe_YUKON CC_valid ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf CE Quality_cathy_yukon_cc_A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CE Quality_cathy_yukon_cc_A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf SUKL Yukon CC.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf ZP_Yukon CC.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IFU_SK_Yukon CC Systém sten... Iná príloha 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf podanie YUKON CC.pdf Iná príloha 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf uhrada_kategorizacia.pdf Iná príloha 13.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf odpoved_vyzva_translumina –... Iná príloha 23.11.2018 Podpis Ivona Ďurčeková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_šablóna_1.docx 19.11.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9085 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivona Ďurčeková - Translumina GmbH 
Zaslal: 22.11.2018 10:13:50
dobry den, v prilohe odpoved na vyzvu dakujem durcekova