[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9665
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Urogyn B.V. (Zuzana Šmétková)
XI1.3.2
P97511
4718009665
Právoplatný
11.2.2019 9:27:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_UR... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MEK SR-Urolastic_inkontin.p... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf CE Urolastic Prolastic.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf DeCo Urolastic - Prolastic.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
image/jpeg Urolastic-evidence v databá... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf ŠÚKL_07-06-2017-Potvrzení e... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf PHTHATALES STATEMENT.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf 05.04.16 sleeve urolastic.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf 05.04.16 applicator support... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf 05.04.16 urolastic syringe.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf 06.04.16 dispenser gun.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf 06.04.16 urolastic applicat... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf číselník VZP - ZP(ZUM) -Uro... Iná príloha 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf Urolastic-IFU.pdf Iná príloha 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf Statement on the offical pr... Iná príloha 26.10.2018 Podpis Zuzana Šmétková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document sprievodný list.docx Iná príloha 11.2.2019 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf doplnujúce platba za žiados... Iná príloha 11.2.2019 Podpis Zuzana Šmétková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet zoznam clenskych krajin s u... Iná príloha 11.2.2019 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf číselník VZP - ZP(ZUM) vezr... Iná príloha 11.2.2019 Podpis Zuzana Šmétková
application/pdf Urolastic-výpis z NL databá... Iná príloha 11.2.2019 Podpis Zuzana Šmétková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_2.pdf 5.2.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9213 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.3.2019 9:39:58
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 9665.doc
Autor: Zuzana Šmétková - Urogyn B.V. 
Zaslal: 30.10.2018 9:40:26
Doklad o platbe