[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9663
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Synergie Ingénierie Médicale (Synimed) (Ivan Dunčko)
XC3.12
P79118, P79119, P79120
4718009663
Právoplatný
26.10.2018 10:23:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_SPACER vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 26.10.2018 Podpis Ivan Dunčko
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 26.10.2018 Podpis Ivan Dunčko
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9065 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Dunčko - Synergie Ingénierie Médicale (Synimed) 
Zaslal: 26.10.2018 14:32:55
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku