[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9657
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Kristína Dolezsa)
XB8.2.2, XB8.2.5
P34747, P76679, P97571, P41168, P41171, P52604, P54108, P89103, P91219, P68808, P80471, P91392, P88885, P89046, P96174, P96175, P95176, P96177, P85857, P85858, P85859, P92754, P34347, P97560, P82111
4718009657
Právoplatný
3.10.2018 12:53:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_ZCH_SZM_XB.docx Oznámenie o začatí konania 3.10.2018 Podpis Kristína Dolezsa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_9657_XB.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.10.2018 Podpis Kristína Dolezsa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9026 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.10.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky