[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9652
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactury Ltd. (Milan Hadbavny)
L3.2
L89870
4718009652
Právoplatný
30.9.2018 22:39:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE L89870.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
text/dali A1ZPE_L89870.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
application/pdf MER_ZP L89870.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
application/pdf CONFORMITY.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
application/pdf SUKL kody.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
image/jpeg L89870.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
application/pdf prehlasenie o nepritomnosti... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document foshan.docx 26.10.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9115 S R_STOP application/pdf 9652.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky