[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9643
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Zimmer GmbH (Iris Benejová)
XC5.4
P97293
4718009643
Právoplatný
30.9.2018 20:54:48
22.11.2018 16:13:20
Dôvod späť vzatia Žiadosť sťahujeme z interných dôvodov
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled P97293_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
text/dali P97293_A1SZME_existujuci ri... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document P97293_MER_ZP_QUATTRO.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97293_CE certifikát_QUATTR... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97293_DoC_QUATTRO.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
image/png P97293_ŠUKL kódy_QUATTRO.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97293_vyobrazenie_QUATTRO.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97293_vyhlásenie ftaláty_Q... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97293_návod_QUATTRO.pdf Iná príloha 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_šablóna_20.docx 19.11.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9038 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky