[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9642
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Zimmer GmbH (Iris Benejová)
XC5.3
P97395
4718009642
Právoplatný
30.9.2018 19:49:24
22.11.2018 16:12:49
Dôvod späť vzatia Žiadosť sťahujeme z interných dôvodov
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled P97395_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
text/dali P97395_A1SZME_existujuci ri... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document P97395_MER_ZP_Crossfix.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97395_DoC_Crossfix.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97395_CE certifikát_Crossf... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
image/png P97395_ŠUKL kód_Crossfix.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97395_vyobrazenie_Crossfix... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97395_Vyhlásenie ftaláty_C... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
application/pdf P97395_návod_Crossfix.pdf Iná príloha 30.9.2018 Podpis Iris Benejová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_šablóna_20.docx 19.11.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9037 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky