[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9635
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic, Inc. (Pavol Lepey)
XD10.3
P97383
4718009635
Právoplatný
27.11.2018 17:31:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Copy of A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Copy of A1SZME_existujuci r... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Osteocool.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/pdf G1 15 11 39040 059_Exp_Apr ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/pdf IFU M708348B462 OsteoCool B... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/pdf TF014 DoC IIa_IIb_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SUKL kod Osteocool.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/pdf EE OsteoCool Hospital 1 pag... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CutomerLetterItalyLatex Pht... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2018 Podpis Pavol Lepey
application/pdf 4718009635.pdf Iná príloha 27.11.2018 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Cenová referencia Česká rep... Iná príloha 27.11.2018 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Osteocool European Price Li... Iná príloha 27.11.2018 Podpis Pavol Lepey
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_šablóna_2.docx 19.11.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9082 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavol Lepey - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 3.12.2018 11:20:38
Cenová referencia v úradnom preklade, Osteocool Taliansko
Autor: Pavol Lepey - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 7.10.2018 17:13:46
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku na základe emailom zaslaného platobného predpisu. Žiadame o zaslanie opravného platobného predpisu s doplatkom správneho poplatku v súlade s aktuálne platným sadzobníkom.
Príloha: application/pdf 4718009635.pdf
Autor: Pavol Lepey - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 7.10.2018 17:12:32
Opravený a doplnený medicínsko-ekonomický rozbor
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Osteocool.docx
Autor: Pavol Lepey - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 7.10.2018 17:12:04
Opravený šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Pavol Lepey - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 7.10.2018 17:11:43
Opravená a doplnená žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME