[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9629
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Seaspine Orthopedics Corporation (Zuzana Hrčková)
XD1.9
P89922
4718009629
Právoplatný
22.11.2018 21:14:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Ne... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/msword MER_XD1.9 Newport (1).doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 0_CE 516152 SeaSpine Inc Fu... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf T15-1_Newport Implant Class... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf databaze kodov ŠUKL (1).pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf Newport-label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf ftaláty Newport.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Malibu,NewPort,Daytona Sk p... Iná príloha 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Doklad o cene v CR_Newport ... Iná príloha 30.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_19_1... Iná príloha 22.11.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf odpoveď na výzvu pdf.pdf Iná príloha 22.11.2018 Podpis Zuzana Hrčková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_šablóna_13.docx 19.11.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9081 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Hrčková - Seaspine Orthopedics Corporation 
Zaslal: 1.10.2018 20:11:08
doklad o zaplatení poplatku za žiadosť