[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9628
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Ing. Miloš Veselý)
N1.4
N98696
4718009628
Právoplatný
29.10.2018 10:39:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_N98696.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
text/dali A1ZPE_N98696.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf S_MER_ZP_N98696.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Sonova AG_DoC_Wireless HI_M... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Sonova AG_CE Certificate_ R... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Vypis_kod ZP z databazy SUK... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Zobrazenie ZP_N98696.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Vyhlásenie Sonova AG_ftalát... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Návod_Sky B_SK.pdf Iná príloha 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Sonova AG_ISO 9001 Certific... Iná príloha 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Sonova AG_ISO 13485 Certifi... Iná príloha 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Prehlad_web zdroje_N98696.pdf Iná príloha 30.9.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Spravny poplatok350_ID9628.pdf Iná príloha 29.10.2018 Podpis Ing. Miloš Veselý
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Sonova.docx 26.10.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9148 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 9:26:52
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9628.doc
Autor: Ing. Miloš Veselý - Sonova AG 
Zaslal: 4.10.2018 15:05:12
Správny poplatok.