[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9617
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Beijing Fule Science & Technology Development CO., Ltd (Zuzana Hrčková)
XD1.7
P98734
4718009617
Právoplatný
29.9.2018 21:20:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SME_existujuci riadok FJR... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A1SZME FJR XD1.7.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/msword MER_XD1.7 FJR.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf DoC_FJR.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf ECcertif.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf sukl P98733, P98734.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf vyhlasenie ftalaty beijing ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf Fraktúrny chrbticový systém... Iná príloha 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf cena z inej eu krajiny FJR ... Iná príloha 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf Priloha_doklad o cene v CR_... Iná príloha 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
image/jpeg zobrazenie CE na vyrobku FJ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2018 Podpis Zuzana Hrčková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9055 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.12.2018 12:02:40
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1SZME_9617.doc
Autor: Zuzana Hrčková - Beijing Fule Science & Technology Development CO., Ltd 
Zaslal: 3.10.2018 19:25:55
oprava šifrovaného výstupu k žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME XD1.7.dfm
Autor: Zuzana Hrčková - Beijing Fule Science & Technology Development CO., Ltd 
Zaslal: 3.10.2018 19:25:24
oprava žiadosti
Autor: Zuzana Hrčková - Beijing Fule Science & Technology Development CO., Ltd 
Zaslal: 2.10.2018 9:35:47
doklad o platbe poplatku za podanie ziadosti