[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9611
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Globus Medical, Inc. (Petra Beierová, MVDr.)
XD1.7
P98488
4718009611
Právoplatný
29.9.2018 17:55:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok XD... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_CREO_XD1.7.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/pdf CE Certifikát.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/pdf DoC CREO.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
image/png SUKL kód.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/pdf CREO MIS Label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/pdf Phthalate Statement.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IFU Systém stabilizačný CRE... Iná príloha 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prelepka.docx Iná príloha 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/pdf Refernčná cena.pdf Iná príloha 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Refernčné ceny +zdroj.docx Iná príloha 29.9.2018 Podpis Petra Beierová, MVDr.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9051 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.12.2018 12:01:20
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1SZME_9611.doc
Autor: Petra Beierová, MVDr. - Globus Medical, Inc. 
Zaslal: 3.10.2018 14:54:18
Súhlas výrobcu - prelepky
Autor: Petra Beierová, MVDr. - Globus Medical, Inc. 
Zaslal: 3.10.2018 14:53:32
úhrada poplatku
Autor: Petra Beierová, MVDr. - Globus Medical, Inc. 
Zaslal: 29.9.2018 18:06:32
Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
Príloha: image/png SUKL kód.PNG