[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9609
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
NEURELEC (Ing. Jana Petáková)
XG2.1
P98027
4718009609
Právoplatný
29.9.2018 12:56:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_RP... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_RP Neuro One.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf Attestation CE certificate_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf Attestation CE certificate_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf Attestation ISO 13485 certi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf Doc_Neuro Zti_Neuro One_pre... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výpis z databázy ŠUKL_Kód N... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf 13_M80186_boite_BOX Neuro O... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf Declaration Phtalates Neuro... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf M80196SK_IFU_NeuroOne_versi... Iná príloha 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
application/pdf M80218SK_Accessories IFU_Ne... Iná príloha 29.9.2018 Podpis Ing. Jana Petáková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_šablóna_1.docx 19.11.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9080 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Jana Petáková - NEURELEC 
Zaslal: 7.11.2018 13:44:01
Nezohľadňovaný
Ref_cena_Neuro_One_FR_úradný preklad.
Autor: Ing. Jana Petáková - NEURELEC 
Zaslal: 7.11.2018 13:43:31
Nezohľadňovaný
Ref_cena_Neuro_One_DKK_úradný preklad.
Autor: Ing. Jana Petáková - NEURELEC 
Zaslal: 7.11.2018 13:42:30
Nezohľadňovaný
Úhrada správneho poplatku.